easyMAP, het MestAdministratie- en Prognose Pakket voor de adviessector in de veehouderij.

 

Nieuwe versie Easymap 8.0.4.3 is beschikbaar.

Vanaf versie 8.0.4.0 is het downloaden van extra hulpprogramma EENMALIG nodig!

Via link onder download knop(enkel voor bestaande versies).

Met dit gebruiksvriendelijke softwarepakket op maat, volgt u de volledige mest- en wateradministratie van uw bedrijf op!

Het concept

Via de ingave van een aantal gegevens, zoals het aantal dieren, stalsystemen, voeders, gronden, mesttransporten en mestverwerking, bekomt u een volledig overzicht en berekening van de mestverwerkingsplicht, de certificatenhandel, de mestbalans, de productie en de nutriëntenemissierechten (NER).

De gegevens worden zowel lokaal op uw pc opgeslagen, als via internet op een centrale server.

De gebruiker

easyMAP wordt zowel door de individuele veehouder als door de veevoeder- en adviessector gebruikt en dit in eerste instantie bij het invullen van de mest- en wateraangifte. Verder volgen zij met het pakket de volledige dier-, voeder- en bemestingsregisters op.

De voordelen

easyMAP is een veilige applicatie. Via verbinding met het internet worden de gegevens direct en synchroon opgeslagen op een centrale server. Deze gegevens worden veilig bewaard. De advies- of veevoederbedrijven hebben enkel toegang tot hun eigen klanten.

Via een automatisch updatesysteem beschikt u steeds over de nieuwste versie van easyMAP op uw computer.

Het programma werkt volledig lokaal, zonder internetaansluiting en synchroniseert van zodra u terug verbinding maakt met het internet. Ideaal dus voor adviseurs die het programma bij de klant gebruiken.

Via de nieuwste .NET applicaties en de "smart client" technologie is easyMAP zeer gebruiksvriendelijk en zijn tijd ver vooruit. Het programma werkt volledig via het geheugen en de snelheid van de lokale PC en is bijgevolg zeer snel. Via de lokale applicatie worden de schermen interactief opgebouwd. Wijzigingen in de gegevens, en de gevolgen daarvan, ziet u in één oogopslag. De belangrijkste data staan op één scherm.

Het veevoederbedrijf geeft zijn voeders centraal in of kan ze inlezen voor al zijn klanten samen. Deze gegevens zijn ook voor alle gebruikers van eenzelfde veevoederbedrijf of van eenzelfde adviesbedrijf toegankelijk, en uiteraard ook voor de veehouder zelf. U krijgt dus hulp bij het beheer van de gegevens.

Uw aangifte wordt per jaar bewaard op de centrale database. In uw berekeningen kan u dus gebruik maken van de historische gegevens van uw bedrijf.

De gegevens

·         Landbouwers die al of niet behoren tot een bedrijvengroep

·         Eén of meer exploitaties per landbouwer

·         Aantal en soorten dieren, stalsystemen en melkleveringen, berekening bruto en netto mestproductie

·         Grond, percelen, derogatie, voedergewassen, rantsoenen

·         Voeders per diersoort, keuze en berekening regressie, fosfor- of eiwitconvenant  

·         Mesttransporten, export, verwerking, stocks

·         Berekening waterverbruik

·         Berekening spui van luchtwassers

·         Berekening mestbalans met simulatie derogatie op bedrijvengroep, landbouwer of exploitatieniveau

·         Berekening NER-gebruik met ingave van NER-verhandelingen

·         Berekening mestverwerkingsplicht met ingave handel mestverwerkingscertificaten

·         Afdrukken van een volledig adviesrapport met de nodige prognoses voor het komende jaar

 

Prijs

Vanaf het productiejaar 2008 wordt de applicatie aangerekend aan 25 EUR per landbouwer + 25 EUR per exploitatie per jaar. Voor een landbouwer met één exploitatie is dit dus 50 EUR per jaar (excl.BTW).

 

Interesse ? Contacteer de makers van de applicatie : DLV Belgium, Rijkelstraat 28, 3550 Zolder of easyMAP@dlv.be

 

 

Om de vragen rondom easyMAP te centraliseren is volgend centraal betalend (75 ct/minuut) nummer van toepassing :

 0902/69122

Enkel via dit nummer vindt u vanaf nu een antwoord op al uw technische of inhoudelijke vragen rondom easyMAP.

 

 

 

Stap 1 : Klik hieronder om de applicatie te downloaden en te installeren :

 

Download Easymap

 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=145727&clcid=0x804

Hulp op afstand

 

Instructie EasyMAP versie 8.0.4.pdf

 

 

Handleiding easyMAP

PDF presentatie easyMAP

Instructie_Easymap_import_Excel_transporten

Samenwerking met veevoederbedrijven

easyQuery (excelbladen) bovenop uw easyMAP-installatie

 

 

Presentatie easyMAP

DOWNLOAD

Website Boerenstebuiten

 

 

 

 

Deelnemende bedrijven :

Baert Mengvoeders